Wypytaj.pl

Sehanine

Sehanine
Kim jes­teśmy, jeśli nie tym kim by­liśmy?
Sa­mi na­da­liśmy so­bie imię zakładając maskę.
Zos­ta­liśmy uśpieni wal­cząc przeciwko sobie.. .
i mi­mo to nie pot­ra­fi­my wyrzec się praw­dy.

Zam­knęliśmy Bramę nieświado­mi własnych błędów
w rzeczy­wis­tości, która stała się kłam­stwem.
...po­zos­ta­wiając py­ta­nia, na które brakło od­po­wie­dzi,
od­pychając wiarę, która ro­zu­mu nie zwy­cięży.
.  • Ostatnio online
  • Zadanych pytań 858734
  • Otrzymanych odpowiedzi 45216
  • Otrzymanych pytań 1217
  • Zignorowanych pytań 159
  • Udzielonych odpowiedzi 1052

Wypytaj użytkownika Sehanine:

Wywiad użytkownika Sehanine

wypytaj.pl

wypytaj.pl

To jest pytanie dnia, na które odpowiedziało 87 osób. Zobacz jak odpowiadali.

Czy możliwy jest bunt w sytuacji, gdy wszystko wolno?

Sehanine

Sehanine

Wtedy byłby bunt przeciwko samowolce. 

Llola42

Llola42

masz w szkole taki przedmiot jak EDB ?

Sehanine

Sehanine

Nie mam. 

wypytaj.pl

wypytaj.pl

To jest pytanie dnia, na które odpowiedziało 88 osób. Zobacz jak odpowiadali.

Jeśli mogłabyś/mógłbyś uczyć się tylko tego, co Cię interesuje, wiedzę z jakiej dziedziny najchętniej byś zgłebiała/zgłębiał?

Sehanine

Sehanine

Chemia oczywiście.

wypytaj.pl

wypytaj.pl

To jest pytanie dnia, na które odpowiedziało 108 osób. Zobacz jak odpowiadali.

Stoisz z zakupami w kolejce, gdy czynna jest jedna kasa. Prosisz kasjera o zawołanie kogoś do pomocy, czy cierpliwie czekasz na swoją kolej?

Sehanine

Sehanine

Dziwny sposób na szukanie rady. Jak nie wiesz co zrobić to spytaj wprost. 

wypytaj.pl

wypytaj.pl

To jest pytanie dnia, na które odpowiedziało 104 osób. Zobacz jak odpowiadali.

Czy umiesz przyjmować komplementy?

Sehanine

Sehanine

Nie, to zbyt wielki wyczyn. 

szufladka

szufladka

Co w życiu najbardziej Cię irytuje?

Sehanine

Sehanine

To, że zawsze powracam do tego samego miejsca. 

imperfecta

imperfecta

Czy powiedziałaś kiedyś coś, czego do tej pory żałujesz?

Sehanine

Sehanine

Wielu słów żałuję. 

wypytaj.pl

wypytaj.pl

To jest pytanie dnia, na które odpowiedziało 113 osób. Zobacz jak odpowiadali.

Co najczęściej zdarza Ci się zgubić?

Sehanine

Sehanine

Zapiski... 

Obserwowani (1)

Obserwujący (16)