Wypytaj.pl

Sehanine

Sehanine
Kim jes­teśmy, jeśli nie tym kim by­liśmy?
Sa­mi na­da­liśmy so­bie imię zakładając maskę.
Zos­ta­liśmy uśpieni wal­cząc przeciwko sobie.. .
i mi­mo to nie pot­ra­fi­my wyrzec się praw­dy.

Zam­knęliśmy Bramę nieświado­mi własnych błędów
w rzeczy­wis­tości, która stała się kłam­stwem.
...po­zos­ta­wiając py­ta­nia, na które brakło od­po­wie­dzi,
od­pychając wiarę, która ro­zu­mu nie zwy­cięży.
.  • Ostatnio online
  • Zadanych pytań 858881
  • Otrzymanych odpowiedzi 45216
  • Otrzymanych pytań 1217
  • Zignorowanych pytań 159
  • Udzielonych odpowiedzi 1052

Wypytaj użytkownika Sehanine:

Pytanie nr 21 126 771

imperfecta

imperfecta

Czy powiedziałaś kiedyś coś, czego do tej pory żałujesz?

Sehanine

Sehanine

Wielu słów żałuję. 

Obserwowani (1)

Obserwujący (16)