Wypytaj.pl

mruffka

mruffka

Kalisz

''Uważam siebie za in­te­ligen­tne­go, wrażli­wego człowieka o duszy klow­na, która przej­mu­je na­de mną kon­trolę w naj­ważniej­szych chwilach.''

  • Ostatnio online
  • Zadanych pytań 604900
  • Otrzymanych odpowiedzi 43503
  • Otrzymanych pytań 7140
  • Zignorowanych pytań 1756
  • Udzielonych odpowiedzi 4913

Wypytaj użytkownika mruffka:

Pytanie nr 22 633 326

biauko

biauko

Wolisz, gdy na dworze jest duszno czy wilgotno?

mruffka

mruffka

wilgotno

Obserwowani (24)

Obserwujący (20)